24 Φεβ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ

Στις 11 και 12 Μαίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για το Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας.
Οι μαθητές του σχολείου θα ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα μόλις αυτό  ανακοινωθεί .