13 Φεβ 2013

Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα τεράστιο πεδίο αναζήτησης πληροφορίας και μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη ως δυναμικό εργαλείο μάθησης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Τα WebQuests αποτελούν δομημένες μορφές δραστηριοτήτων αναζήτησης πληροφορίας μέσα από συγκεκριμένες φάσεις και προτεινόμενες ιστοσελίδες για την στήριξη έρευνας συγκεκριμένου ερωτήματος - θέματος στους μαθητές.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα WebQuest για τα μαθήματα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας των μεγάλων τάξεων του δημοτικού και του Γυμνασίου. Ονομάζεται «Περπατώντας στα μονοπάτια της Αρχαίας Ολύνθου». Είναι σε μορφή ιστοσελίδας και η διεύθυνσή του είναι http://dim-olynth.chal.sch.gr/WebQuest/ .

Βασικό θέμα είναι η αναζήτηση πληροφοριών για την αρχαία Όλυνθο και η προσπάθεια συσχετισμού του χώρου με τις ιστορικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής. Η μάθηση έτσι αποκτά προσωπικό νόημα για το μαθητή και συνδέεται με την άμεση εμπειρία του. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν διάφορους σχετικούς ρόλους στα πλαίσια ενός σχεδίου δράσης.