10 Μαΐ 2013


Πρόγραμμα  Πολιτιστικής Εβδομάδας

Γυμνασίου Σημάντρων  με Λ.Τ

Σχολικου έτους 2012-2013

Δευτέρα 13 Μαΐου :  10.00-11.30  Στα πλαίσια του μαθήματος του Σ.Ε.Π     (Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός) θα πραγματοποιηθεί  ενημέρωση από την Τροχαία Μουδανιών :

                           1.Για τα επαγγέλματα
                           2.Για την Κυκλοφοριακή Αγωγή – Κώδικας
                             Οδικής Κυκλοφορίας .


(Θα παρακολουθήσει   η Α , Β, Γ, Γυμνασίου)         

                                   12.00-13.30 Στα πλαίσια του προγράμματος «Αγωγής Υγείας» θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο από τον                                ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ με θέμα: « Πρώτες Βοήθειες»
                
Τρίτη  14 Μαΐου : 10.00-11.00  Παρουσίαση Ερευνητικής
                                     Εργασίας   Α  Λυκείου  Β τετραμήνου
 με τίτλο: «ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΛΚΟΟΛ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ , INTERNET»


                                      11.00-12.00 Παρουσίαση Πολιτιστικών
                                        Προγραμμάτων :
1.    Δημιουργία Ηλεκτρονικής  Εφημερίδας
2.    Δημιουργία Ιστοσελίδας
3.    Δημιουργία Θεατρικής Ομάδας

                              
                                  12.30-13.30 Παρουσίαση Ερευνητικής
                                         Εργασίας   Β  Λυκείου  Β τετραμήνου
Με τίτλο: «ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΟ»


Τετάρτη  15 Μαΐου:10.00-11.30  Αγώνες Ποδοσφαίρου


                                       12.00-13.30  Στα πλαίσια του μαθήματος 
του Σ.Ε.Π  (Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός) θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από την Τροχαία Μουδανιών:
                 1.Για τα επαγγέλματα
                 2.Για την Κυκλοφοριακή Αγωγή –Κώδικας Οδικής  
                    Κυκλοφορίας .

(Θα παρακολουθήσει  η Α ,Β ,Γ Λυκείου)

Σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα υπάρχει έκθεση ζωγραφικής & τεχνολογίας   των μαθητών της Α και Β Γυμνασίου, έκθεση κοσμήματος  και έκθεση βιβλίου.