14 Μαΐ 2013

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚΘΥΜΩΣ…
Σε καιρό κρίσης και εσωστρέφειας, είναι πολύτιμο κάποιοι άνθρωποι να ανταποκρίνονται σε εκκλήσεις δωρεάς. Γι’ αυτό το λόγο, οι μαθήτριες, οι μαθητές, το διδακτικό προσωπικό και ο διευθυντής του σχολείου μας εκτιμάμε ειλικρινά την προσφορά τους και ευχαριστούμε από καρδιάς για τη δωρεά βιβλίων και ψηφιακού υλικού τα πολιτιστικά ιδρύματα:
  • Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη – Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
  • Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας (Θεσσαλονίκη)
  • Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών & Θρακικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
  • Ίδρυμα Ευγενίδου (Αθήνα)
  • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών Ελευθ. Κ. Βενιζέλου (Χανιά)
  • Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Πειραιώς – ΕΤΒΑ (Αθήνα)
  • Ίδρυμα «Άγγελος Ζολώτας» (Αθήνα)
Ιδιαίτερα και μετ’ ευγνωμοσύνης ευχαριστούμε τον Σεβαστό πατέρα-Ευάγγελο της Εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων (Σήμαντρα) για την δωρεά καινούργιου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ειδικά προορισμένου για την οργάνωση της σχολικής βιβλιοθήκης μας.